PBK Rembud

Iława, przedsiębiorstwo budowlana

O firmie

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „Rembud – PBK” Sp. z o. o. z siedzibą w Iławie przy ul. Lubawskiej 12 rozpoczęło działalność gospodarczą od dnia 5 października 1992 r. z rejestracją w KRS 23.09.1992 r. na bazie Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Iławie.

Działalność spółki obejmuje produkcję budowlano-montażową w zakresie robót:

  • budowlanych,
  • instalacji sanitarnych wewnętrznych,
  • sieci i przyłączy sanitarnych,
  • instalacji elektrycznych,
  • oświetlenia terenu,
  • drogowych,
  • urządzenia terenu,
  • działalność produkcyjna,
  • działalność handlowa,
  • działalność deweloperska.


Podstawowa działalność, to wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych, szkół, sal gimnastycznych, budynków użyteczności publicznej i służby zdrowia, infrastruktury sanitarnej, dróg oraz inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Kontrakty pozyskiwane są w przetargach organizowanych w ramach zamówień publicznych oraz przetargach spółdzielni mieszkaniowych miasta Iławy. Znikomy zakres zleceń pochodzi od osób fizycznych. Obszar działania obejmuje miasto i gminę Iława oraz gminy ościenne.