MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO

Mieszkanie bez wkładu własnego

Rządowy program wsparcia dostępny od 26 maja 2022 roku

Program kierowany jest przede wszystkim do osób, których zarobki umożliwiają spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków pieniężnych na wymagany wkład własny.


Kredyt dzięki rządowemu programowi „Mieszkanie bez wkładu własnego” otrzymać można między innymi na nabycie prawa własności mieszkania od dewelopera. O taką możliwość ubiegać się mogą single, pary, małżeństwa oraz rodziny z dziećmi.


Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, która zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego wynosi od 10% do 20% wydatków, jednakże nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy wynosi 15 lat.


Z rządowego programu mogą skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają zdolność kredytową na 100% wartości nieruchomości i spełniają pozostałe warunki określone przez BGK m.in. brak posiadania innej nieruchomości na własność, jednakże wyjątek stanowi posiadanie w składzie gospodarstwa domowego dwojga lub więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50 m2, gdy dzieci jest dwoje, 75 m2 gdy dzieci jest troje i 90 m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.


Założenia programowe:

  • Zakres gwarancji – od 10% do 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości),
  • Spłata rodzinna – przysługuje w czasie spłaty tego kredytu jeżeli dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł. w przypadku trzeciego i kolejnego),
  • Kredyt udzielany na minimum 15 lat,
  • Waluta kredytu PLN,
  • Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które mają podpisaną umowę z BGK,
  • Jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty gwarancji, maksymalnie 1 tys. zł.,
  •  

Więcej informacji na temat rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” otrzymają Państwo w placówkach bankowych.